Complete list of publications

ARTICLES IN JOURNALS AND SCIENTIFIC COMPILATION WORKS WITH A REFEREE PRACTICE

Lehtovuori, Panu, Andres Kurg, Martina Schwab and Siri Ermert (2014). Public spaces, experience and conflict. The Cases of Helsinki and Tallinn. In: Tornaghi, Chiara & Knierbein, Sabine (eds.), Public Space and Relational Perspectives. New Challenges for Architecture and Planning. Routledge, pp. 125-143.

Lehtovuori, Panu ja Koskela, Hille (2013). From momentary to historic: rhythms in the social production of urban space, the case of Calçada de Sant’Ana, Lisbon. Urban Rhythms: Mobilities, Space and Interaction in the Contemporary City. Sociology Review Monograph October 2013, Wiley, pp. 124-143.

Lehtovuori, Panu (2013). Kaupungista-välittäminen: reitityksiä kohti urbaania mannerta. Paasi, Anssi; Rannila, Päivi ja Tani, Sirpa (toim.), Matkalla. Pauli Tapani Karjalaisen 60-vuotisjuhlakirja. Oulu: Multiprint, pp. 111-120.

Lehtovuori, Panu (2012). Towards Experiential Urbanism. In: Critical Sociology January 2012 38: 71-87.

Lehtovuori, Panu ja Neuvonen, Aleksi (2011). Tulevaisuuden asumisen tilat ja muodot. In: Andersson, Leif C. & al. (eds.), Kaikki irti arjesta. Helsinki, Gaudeamus, pp. 166-187.

Lehtovuori, Panu, Mikko Lindqvist and Suvi Eräpalo (2009). Tampere and Forssa. Morphology, meanings, regimes. In: Nienke van Boom & Hans Mommaas (eds.), Comeback Cities. Transformation Strategies for Former Industrial Cities. Rotterdam: NAi.

Lehtovuori, Panu and Havik, Klaske (2009). Alternative politics in urban innovation. In: Kong, Lily & O’Connor, Justin (eds.). Creative Economies, Creative Cities: Asian-European Perspectives. Springer Verlag, pp. 207-227.

Lehtovuori, Panu and Maijala, Olli (2009). Chapters: 0.5 Strategic planning; 4.5 Local differences functioning as urban resources; 8.2 Self-learning evaluation and quality criteria within a project. In: Ahlava, Antti and Edelman, Harry (eds.), Urban Design Management. A Guide to good practice. London & New York: Taylor and Francis, pp. 51-54; 146-149; 229.

Lehtovuori, Panu (2008). "Kaupunkitilan särmiä." In: Mattila, Hanna, Media city. Espoo: Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, pp. 9-17.

Lehtovuori Panu (2008). "The office building as a site for urban innovation." In: Murray Irena, Pourtois Christophe, Looking at european architecture: a critical view. Bruxelles, CIVA (Centre International pour la Ville, l'Architecture et le Paysage), pp. 153-172.

Lehtovuori, Panu (2008). "Artifacts, oeuvre and atmosphere. Applying Lefebvre's spatial thinking in urban design." Oase 77.

Lehtovuori, Panu & Maijala, Olli (2007). "Strateginen suunnittelu: Hierarkisesta kaavajärjestelmästä kohti kaupunkistrategian ja sitä konkretisoivien hankkeiden vuorovaikutusta." In: Ahlava, Antti ja Edelman, Harry (eds.), Urban Design Management. Opas käytäntöön. DECOMB-hankkeen loppujulkaisu, pp. 38-43.

Lehtovuori, Panu & Maijala, Olli (2007). "Paikalliset erot hankkeen urbaaneina resursseina." In: Ahlava, Antti & Edelman, Harry (eds.), Urban Design Management. Opas käytäntöön. DECOMB-hankkeen loppujulkaisu, pp. 152-155.

Havik, Klaske & Lehtovuori, Panu (2006). "Toteutuvatko unelmat? Viron arkkitehtuuri matkalla "villistä idästä" kaupunkikeskusteluun ja -visiointiin. / Do dreams come true? The architecture of Estonia: a journey from the "Wild East" to urban debate and urban visions." ARK (The Finnish Architectural Review) 3 / 2006, pp. 14-25.

Lehtovuori, P. (2005). "Ankkalinna, pilvilinna vai onnenlinna? Katsaus uustraditionalistiseen kaupunkirakentamiseen. / Duckville, utopia or happyville? A report on neo-traditionalist urban development." Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 1 / 2005, pp. 30-39.

Lehtovuori, P. & Manninen, R. (2004). "Urban policy in Jyväskylä - Realistic Fantasies." Byplan (Denmark) 1-2 / 2004, pp. 80-86.

Lehtovuori, P. (2003). "Temporary uses as catalysts of new urban cultures." Ptah 2003:2, pp. 15-23.

Lehtovuori, P. (2003). "Avalik linnaruum ja paljutuumalise linna areng. Vaateid Helsingi regioonile. / Public urban space and the poly-nucleated urban development. Reflections on the Helsinki metropolitan region." Maja (Estonian Architectural Review) 2-2003, pp. 21-23.

Lehtovuori, P. (2002)."Uljas uusi metropoli? / Brave New Metropolis?" Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 6 / 2002, pp. 16-27.

Lehtovuori, P. (2002). "Place is the Moment of Signification. On the Theory of an Experiential Approach to Urban Planning./ Paikka on merkityksenannon hetki. Kaupunkisuunnittelun kokemuksellisen lähestymistavan teoriaa." In Isohanni, Tuula & al. (2002). Urban Adventures / Urbaanit elämysten paikat. Helsinki: UIAH Publications, pp. 33-89.

Lehtovuori, P. (2001). "Space Syntax, un logiciel pour consevoir une forme urbane durable". Architecture Intérieure Cree no. 298 (2001), p. 44.

Lehtovuori, P. (2001). "Public Space as a Resource for Urban Policy - Notes on 1990s Helsinki". In Czarniawska, Barbara & Solli, Rolf (eds.). Organizing Metropolitan Space and Discourse. Malmö: Liber 2001, pp. 67-89.

Lehtovuori, P. (2001). "From Privatopia to Liquid Urban Landscape. / Privatoopiast lahustunud linnamaastikuni." Maja (Estonian Architectural Review), 1-2001, pp. 21-26.

Lehtovuori, P. (2000). "Weak places. Thoughts on strengthening soft phenomena". City vol. 4, No. 3 (2000), pp. 398-415.

Lehtovuori, P. (2000). "Tapahtuma - toinen paikka?" In Stadipiiri (eds.) (2000). Urbs. Kirja Helsingin kaupunkikulttuurista. Helsinki: Edita, pp. 105-117. [Event - the Other Place?]

Havik, K. & Lehtovuori, P. (1999). "Tallinna vuonna 9 / Tallinn in year 9". Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 3 / 1999, pp. 18-25.

Lehtovuori, P. (1999). "Two Creative Cases: the Glass Palace Media Centre and the Cable Factory." In Verwijnen, J. & Lehtovuori, P. (eds.), Creative Cities. Cultural Industries, Urban Development and the Information Society. Helsinki: UIAH Publications, pp. 212-233.

Lehtovuori, P. (1996). "Abstractions and Urban Complexity." In Verwijnen, J. & Lehtovuori, P. (eds.), Managing Urban Change. Helsinki: UIAH Publications, pp. 168-173.

Lehtovuori, P. (1996)."Sumea kaupunki. Ehdotuksia aikamme kaupungin metaforaksi." Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 1/ 1996, pp. 24-29. [The Fuzzy City. Proposals to a metaphor of the contemporary city.]

MONOGRAPHS

Gottdiener, Mark, Budd Leslie and Lehtovuori, Panu (2015). Key Concepts in Urban Studies, 2nd edition. Sage. 

 

Ilmavirta, Tuomas, Lehtovuori, Panu ja Mattila, Hanna (toim.) (2013). Kokemuksia Torontosta. Maailman parhaat kaupungit – ensimmäisen kurssin raportti. Helsinki: Urbanismisäätiö.

Lehtovuori, Panu (2010). Experience and Conflict. The Production of Urban Space. Farnham: Ashgate.

Vallas, Hannu; Schulman, Harry ja Lehtovuori, Panu (2008). Helsinki ilmasta. Helsinki from above. Helsinki: Edita.

Ache, Peter; Lehtovuori, Panu (2008). European Urban and Metropolitan Planning: proceedings of the first Openings Seminar 12th October 2007. Espoo: Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja 67).

Ruoppila, Sampo; Lehtovuori, Panu ja von Hertzen, Nina (2007). Infrastructures for Innovation: Enhancing Innovation Activity through Urban Planning in Baltic Metropolises. Helsinki: BaltMet Inno Project. <http://www.inno.baltmet.org/uploads/filedir/File/BM Inno Infrastructures for Innovation.pdf>

Edited with Mervi Ilmonen and Terttu Pakarinen: Prospectus. Kirjoituksia kaupungista ja suunnittelusta. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 63.

Lehtovuori, Panu & Schmidt-Thomé, Kaisa (eds.) (2007). Economics and Built Heritage. Built Heritage - Value Adding Sector. Seminar Proceedings. TemaNord 2007:525. <http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:525>

Lehtovuori, P. (2005). Experience and Conflict. The dialectics of the production of public urban space in the light of new event venues in Helsinki 1993-2003. Espoo: YTK A 32.

Lehtovuori, P., Hentilä, H-L. & Bengs, C. (2003). Tilapäiset käytöt: kaupunkisuunnittelun unohdettu voimavara / Temporary uses: the forgotten resource of urban planning. Espoo: Helsinki University of Technology, Publications in the Centre for Urban and Regional Studies C 58.

ARTICLES, REVIEWS AND BOOK REVIEWS WITHOUT A REFEREE PRACTICE (selected)

Vesa Peipinen & Panu Lehtovuori (2015). Muutoksii. Second-generation Immigrants’ Movie Workshop in Helsinki. In: Martinez, Franzisco & Pille Runnel (eds), Hopeless Youth! Estonian National Museum, Tartu, pp. 96-100.

 

Lehtovuori, Panu & Ruoppila, Sampo (2015). Temporary Uses Producing Difference in Contemporary Urbanism. Konferenssipaperi. http://www.sheffield.ac.uk/trp/research/lehtovuoriruoppila

 

Lehtovuori, Panu & Timo Hämäläinen (2014). City of Boulevards or City of Malls? Urban Transport Infrastructure Retrofits Are Changing the Urban Landscape in Helsinki and Tampere. Project Baltia (St. Petersburg), nr. 22, 2014.

 

Lehtovuori, Panu (2014). Henri Lefebvre: La production de l’espace (1974).

Yhdyskuntasuunnittelu 2014:2, vol 52. ss. 77-79.

 

Lehtovuori, Panu (2014). Asumisen katselmus (Jyväskylän Asuntomessut). Arkkitehti-lehti 4 / 2014.

Lehtovuori, Panu (2014). Huippupuhujia Arkkitehtuuriviikolla. Arkkitehtiuutiset 11 / 2014, ss. 16-17.

Lehtovuori, Panu (2013). Kaupunkimaisuuden lakmustesti. [The litmus test of urbanness.] Arkkitehti-lehti 6-2013, ss. 46-49.

Lehtovuori, Panu (2013). Kokemuksellisia pisteitä muuttuvassa kaupungissa. Teoksessa Espoo. Arjen arkkitehtuuria. Espoo: Parvs Publishing, pp. 26-33.

Lehtovuori, Panu (2013). Experiential Places in a Changing City. In: Espoo. Everyday Architecture. Espoo, Parvs Publishing, pp. 45-47.

Lehtovuori, Panu (2012). Shores as Dynamos of the Helsinki Region. Lahti, Juhana & al. (toim.), Shorelines. Residential areas by the water. Helsinki: Museum of Finnish Architecture, pp. 20-31.

Lehtovuori, Panu (2012). Kaupungista-välittäminen. Lehtovuori, Panu ja Aleksi Neuvonen (toim.), Puutarhuri, ss. 24-31.  <http://peipinendotnet1.files.wordpress.com/2012/09/vesan-juhlakirja3.pdf>

Cerrone, Damiano; Lehtovuori, Panu and Pau, Helen (2012). From knowledge platform to decision support system. In Tapaninen, Ulla (toim.) Helsinki and Tallinn on the move. Final report of H-TTransPlan project, pp. 102-110.

Lehtovuori, Panu (2010). Tyylikäs täydennys. Stylish addition. (Rainer Mahlamäen Pasaatituulen arvio). Arkkitehti-lehti 2-2010, ss. 36-41.

Lehtovuori, Panu (2009). Naar een noordelijke metropool. [Towards a northern metropolis. Recent developments in the Helsinki region.] De Architect (Hollanti) vol. 40, december 2009, ss. 84-91.

Lehtovuori, Panu & Lindqvist, Mikko (2009). Tampere, Finland. The role of landscape in urban transformation. Topos (Saksa) 69/2009, ss. 76-79.

Lehtovuori, Panu (2009). The contingent side of Tallinn Project Baltia Altercities (Pietari) 03/09.

Lehtovuori, P. (2009). Tallinna uus peaväljak / Tallinn’s New Main Square. Maja, Estonian Architectural Review 3-2009, pp. 20-21.

Lehtovuori, P. (2009). Future of Tallinn – the self-organising metropolis / Tallinna tulevik – iseorganiseeruv metropol. Maja, Estonian Architectural Review 2-2009, pp. 20-23.

Lehtovuori, P. (2009). Sustainability governance. 1st European Conference on Sustainability Transitions / Juhtides jätkusuutlikkust. Maja, Estonian Architectural Review 2-2009, pp. 52-55.

Lehtovuori, P. (2009). Nimby-käsitteen terävä kritiikki. Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 2 / 2009, p. 87. (T. Kopomaa, L. Peltonen & T. Litmanen (eds.). Ei meidän pihallemme. Paikalliset kiistat tilasta.) [Critique of the NIMBY principle]

Lehtovuori, P. (2008). Yliopisto kulttuurin luojana – Pohdintoja YTK:n roolista Aalto-yliopistossa. Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies), vol. 46, no. 4, pp. 42-44. [Universities Creating Culture]

Lehtovuori, P. (2008). Kaupunkitilan särmiä. In: Mattila, Hanna, Media city. Espoo: Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, pp. 9-17.

Lehtovuori, P. & Lehtovuori, O. (2007). ”Jätkäsaaren länsiosa uusiksi!” Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 3 / 2007, pp. 98-99. [Renew the west side of Jätkäsaari]

Lehtovuori, P. (2007). Book review ”Ajankohtainen klassikko”. Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 1/2007, p. 90. (R. Venturi: Moninaisuus ja ristiriitaisuus arkkitehtuurissa.)

Lehtovuori, P. (2007). “Office building as a site for urban innovation.” In: Office Buildings in Finland. ATL ja Rakennustieto: Helsinki, 2007.

Lehtovuori, P. (2006). ”Katu kaupungin elementtinä.” Rakennustaiteen seuran jäsentiedote 4:2006, pp. 61-63. [Street as an element of a city].

Lehtovuori, P. (2006). ”Helsingin keskusta liikkuu länteen.” Helsingin Sanomat 23.4.2006. [Helsinki's city centre is moving westwards].

Lehtovuori, P. (2005). ”Identiteettiytimet ja vapaat vyöhykkeet. Ajatelmia kaupunkitilasta ja kaupungin luovuudesta.” In: Kanninen, Vesa (ed.) (2005) Neloskierrettä kaupunginosiin - Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä. Helsinki: Kulttuuriasiainkeskus.

Lehtovuori, P. (2005). ”Asumisen uusia tuulia Oulussa. New winds of housing in Oulu.” Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 4 / 2005, pp. 28-35.

Lehtovuori, P. (2005). ”Omintakeisen arkkitehtuurin logiikka. The logic of an unusual architecture.” Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 2 / 2005, pp. 80-81.

Lehtovuori, P. (2004). ”Avautumisen ihme”. Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 4 / 2004.

Lehtovuori, P. (2004). "Helsingin entiset satamat luovasti uusiokäyttöön." Helsingin Sanomat 9 August 2004. [How to creatively reuse the former harbours of Helsinki.]

Lehtovuori, P. (2003). "Kaupunki on kiinteistösopimus. DECOMB-tutkimusretki USA:n itärannikolle 26.10.-2.11.2003." Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies), vol 41, no 2, pp. 75-85. [The city as a real-estate deal. DECOMB study trip to the US East Coast.]

Lehtovuori, P. (2003). "Seikkailuja arkkitehtuurin ihmemaassa." Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 4 / 2003, pp. 58-61. [Article about urban development and policies in Jyväskylä, Finland.]

Lehtovuori, P. (2002). "Hajakeskittyvän kaupunkiseudun tuottaminen." Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies), vol. 40, no 3-4, 108-113. [Review of Gottdiener, Mark (1985). The Social Production of Urban Space.]

Lehtovuori, P. & Ilmonen, M. (2002). "Tila on merkityksellinen ja suhteellinen." Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies), vol. 40, no 3-4, 23-37. [Interview of Rob Shields.]

Lehtovuori, P. & Mälkki, M. (2002)."The City Happens". In Connah, Roger (ed.), 40/40. Young architects from Finland. Helsinki: Rakennustieto, pp. 198-201. [Presentation of the reuse plan for the railway warehouses, Helsinki by Livady Architects.]

Lehtovuori, P. (2001). "Metropolista identiteettiytimiin - pohdintoja Yleiskaavan 2002 päämääristä ja välineistä". Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies), vol. 39, no 3, 67-80. [Reflections on the aims and tools of the Helsinki General Master Plan 2002.]

Lehtovuori, P. (2001). "Warehouse utopia." In Sederholm, Helena (ed.), Artgenda 2000 Helsinki. Alive in the City. Helsinki: Helsinki International Production Office, pp. 36-41.

Lehtovuori, P. (2001). "The Redefined Taiga." City, Vol. 5, No 3, 375-379.

Lehtovuori, P. (2001). Review of Pred, Allan (2000). Even in Sweden. Racisms, Racialized Spaces and the Popular Geographical Imagination. Berkeley: University of California Press, 321 p. Sociological Research Online, vol. 6, issue 1, http://www.socresonline.org.uk/6/1/contents.html

Lehtovuori, P. (2001). "Helsinki - lähiöiden saaristo? / Helsinki - an archipelago of suburbs? ". In Puhutaan kaupungista/ Talking about the city, Helsinki: The Finnish Architectural Museum.

Lehtovuori, P. (2000). "Helsinki 2000: the year of urban art?" Yhteiskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies), vol 38, no 3.

Lehtovuori, P. (1999). "Keskeiset reunat. Huomioita Helsingin tapahtumatiloista." In Lehtovuori, P. (ed.), Näkyvän taa / Beyond the Visible, Helsinki: City of Helsinki Urban Facts and Jugendsali. [Central edges. Notes about Helsinki's event venues.]

Lehtovuori, P. & Schulman, H. "Näkyvän taa." In Lehtovuori, P. (ed.), Näkyvän taa / Beyond the Visible, Helsinki: City of Helsinki Urban Facts and Jugendsali. [Leading article of the urban studies exhibition catalogue.]

Lehtovuori, P. & Mälkki, Mikko (1998). "Urbanite Light." AD Tracing Achitecture 3/4 1998, Lontoo: Academy Editions. [Presentation of a project by Livady Architects.]

Book reviews and architectural critiques in Arkkitehti (The Finnish Architectural Review) 2002-

POPULAR TEXTS (selected)

Lehtovuori, P. (2009). Tuula Isohanni – paikan tietäjä. Taide & Design 2 / 2009.

Lehtovuori, P. (2008). ”Kruunuvuorenselän silta – ilmastohuolen symboli vai puutarhan käärme?” Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies) vol. 46, no. 4, pp. 62-63.

Lehtovuori, P. (2007). ”Mobiilin paikannuksen peilimaailma.” Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies) vol 45 (2007), no. 2., pp. 75-77.

Lehtovuori, P. (2007). ”Kaupunkisuunnittelu taktiikkana ja spektaakkelina. Huomioita Tallinnasta ja Shanghaista.” Rakennettu ympäristö 2 / 2007, pp. 23-28.

Lehtovuori, P. (2006). ”Shanghai - luova kaupunki?” Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies) vol 44 (2006), no. 4.

Lehtovuori, P. & Koskela, H. (2006). ”Moottoritie on julma.” Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies) vol 44 (2006), no. 3, pp. 68-69.

Lehtovuori, Panu (2005). Arkkitehti Jan Verwijnen. Kaupunkisuunnittelija opetti ja osallistui keskusteluun. Helsingin Sanomat 8.11.2005.

Lehtovuori, Panu (2005). In Memoriam. Estonian Architecture Review MAJA 2005/4, p. 80.

Lehtovuori, P. (2004). ”Reclaim the City - kiista katutaiteesta.” Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies) vol 42 (2004), no. 3-4, pp. 126-127.

Lehtovuori, P. (2004). ”Erakkomunkin laintaulut - eli John Foresterin niksejä akateemiselle kirjoittajalle.” Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies) vol 42 (2004) nro 1, pp. 54-55.

Lehtovuori, P. (2003). ”Matkalla Suomessa.” Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies) vol 41 (2003) nro 4, pp. 74-75.

Lehtovuori, P. (2003). ”Aleksin musta joulu.” Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies) vol. 41, nro 2, pp. 86-87.

Lehtovuori, P. (2002). ”Kenestä arkkitehtuurin Juhani Palmu?” Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies) vol. 40, nro 3-4, pp. 102-103.

Lehtovuori, P. & Verwijnen, J. (2002). Brief for the international Spark-workshop "Forssa - a company town with uncertain futures." http://www.uiah.fi/virtu/spark/

Lehtovuori, P., Manninen, R. & Neuvonen, A. (2002). "Säilytetään ainutlaatuiset makasiinit!" Helsingin Sanomat, 4 January 2002. [Let us keep the Makasiinit! op-ed]

Columns (Pro Teesi) in Yhdyskuntasuunnittelu (The Finnish Journal of Urban Studies) 1998-

PROJECTS AND ARTISTIC ACTIVITIES (selected)

Haukilahden vesitornin rakennushistoriaselvitys, Espoo 2009-2010. Arkkitehtitoimisto Livady Oy.

Oranssi ry:n nuorten toimintakeskus Valvomo, Helsingin Suvilahti 2009-2010. Arkkitehtitoimisto Livady Oy.

”Helsinki – eurooppalainen metropoli / Metropolitan Horizons.” Kaupunkitutkimusnäyttely Laituri-näyttelytilassa Helsingissä 17.4.-15.5.2009.

”Kääntöpaikka.” Arabianrannan asukastilan muutossuunnittelu 2009. With Lauri Saarinen.

Uus-Aia site, kaupunkianalyysi ja kansainvälisen kutsukilpailun ohjelmointi ja järjestäminen, Tallinn 2007-2009.

Rimi site, kaupunkianalyysi ja kansainvälisen kutsukilpailun ohjelmointi ja järjestäminen, Tallinn 2007-2008.

Eco-City, asemakaavallinen yleissuunnitelma Tallinnan Paljassaareen 2007. With Nicolas Favet Architecte (Paris), Qenep Architects (den Haag), Le Balto (Berlin) and 3+1 Architects (Tallinn).

City of Hämeenlinna, criteria of good living 2006. With Jyrki Tarpio, Marketta Kyttä, Maarit Kaipiainen and Jari Mänttäri.

Ateljeetalo Nuutinen, Porvoo 2006-2007. With Tuula Isohanni.

Exhibition ”Calçada de Sant'Ana. Portrait of a street”, Estonian Academy of Arts, Tallinn April 2007.

Turku Urban Area 5E5 competition 2005, Humalisto area. Honorary mention to the entry ”Aurinkokunta” (Solar System). With Pekka Lehtinen, Mikko Mälkki and Janne Prokkola.

House Jääskeläinen. Mikkeli, Finland 2004-2006.

”Urban Catalysts 2” -seminaarin ideointi ja järjestely. Kuvataideakatemia, Helsinki 7.5.2004.

"Bipolaricities." Villa Tammekann, Tartto 8.-9.11.2003. [An event discussing the cultural relations of Finland and Estonia, together with the Alvar Aalto Academy.]

"Tapiola is changing" exhibition, Tapiola cultural centre, Espoo 2.-19.9.2003 (together with Pekka Lehtinen and Mikko Mälkki).

Europan 7, Suburban challenge: urban intensity and housing diversity. Honorary mention to the entry "Valley" (together with Päivi Kiuru, Mikko Mälkki, Mikko Reinikainen, Janne Prokkola and Jyrki Tarpio).

Joensuun rantakortteleiden yleinen ideakilpailu 2002. Third prize to the entry "Pop" (together with Sirpa Laaninen, Mikko Mälkki and Katri Pulkkinen). [General ideas competition, Joensuu Finland.]

Tutkielma VR:n tavaramakasiinien käytöstä ja korjaamisesta, Helsinki 2000 (Arkkitehtitoimisto Livady Architects and Oranssi). [Reuse plan for the railway warehouses Makasiinit, Helsinki.]

"Näkyvän taa / Beyond the Visible." Urban research exhibition, Jugendsali Helsinki 1999.

Pasilan vanha varikko, Leppävaaran kaupunkiratahankkeeseen liittyvä muutossuunnittelu 1998-1999. [Plan and realisation for the conversion of an old railway depot.]

"Rauta-tie." Light installation in Makasiinit, Helsinki. The Forces of Light event 1998 (together with Katri Pulkkinen and Sari Tähtinen).

Munkkisaarenrannan asemakaavallinen ideakilpailu 1997-98. Honorary mention to the entry "Avoin kaupunki" (together with Nicolas Favet and Fred Louveau). [Munkkisaarenranta open planning ideas competition, Helsinki.]

Töölönlahti park international landscape architecture competition 1997. Purchased entry "Pleximo" (as a leader of the group).

"Avauksia/ Genomskärningar." Urban research exhibition, Jugendsali, Helsinki 1997.

Pro Finnish Design. Exhibition design, Design Forum Helsinki 1996.

Invited competition for the lighting plan of Helsinki city centre 1995. Honorary mention (Livady Architects).

The international architectural competition Berlin Spreeinsel 1993 (together with Jan Verwijnen and Jari Mänttäri).

Tallinn workshop 1993 (together with James Timberlake and Studio 333).

The international architectural competition for the museum of contemporary art, Helsinki 1992-1993 (as member of the group).

Organisation of an architectural summer school, Pärnu Estonia 1992.

The Venice Architectural Biennial 1991. Multimedia sculpture (as a member of the Helsinki University of Technology team).